Uit mezelf met elkaar Sluiten

RiaWingen,

Ik ben geboren in 1945 en ben woonachtig in Sint Odiliënberg. Ik geniet op een actieve manier van mijn pensioen. Als maatschappelijk werkster ben ik 17 jaar leidinggevende geweest bij de Thuiszorg Midden-Limburg. Met een team van goede verzorgsters streefden we ernaar om de cliënten de juiste zorg te geven en hun zelfredzaamheid te behouden of te bevorderen. Daarnaast vond ik het van belang dat mijn team in een prettige sfeer kon werken; zowel bij cliënten als onderling. Als vrijwilligster was ik werkzaam bij de Stichting Postnatale Depressie en daaraan gekoppeld Vrouwenhulpverlening Limburg. Door mijn ervaring in het werk en persoonlijke interesse vind ik het deelnemen van mensen aan de maatschappij, in welke vorm dan ook, van belang voor persoonlijk welzijn. Via de Wmo-raad hoop ik een steentje hieraan te kunnen bijdragen door regels een menselijke maat te geven. Verder heb ik een fijn gezin met drie kinderen en schoonkinderen en acht kleinkinderen. Goede vrienden, veel sportiviteit, prima hobby’s en activiteiten, waaronder deelname aan de Wmo-raad, en een goede gezondheid vormen mijn welzijn.

Ria Wingen
Voor mij is het belangrijk om ook als gepensioneerde zinvol deel te nemen aan de samenleving. Ik wil vanuit persoonlijke en beroepsmatige ervaringen de menselijke maat inbrengen bij het vormgeven van de Wmo.
Ria Wingen 1945 / woonachtig in St. Odiliënberg