Uit mezelf met elkaar Sluiten

PietMoors,voorzitter

Tijdens mijn werkzame leven was ik in dienst bij een groot ingenieursbureau als adviseur en accountmanager op het gebied van cultuurtechniek, landbouwkundig beheer, infrastructuur, weg- en waterbouw, ruimtelijke ordening, en milieu en telecommunicatie. Daarnaast heb ik altijd aan het maatschappelijk leven deelgenomen als vrijwilliger en bestuurder op veelsoortige werkterreinen, zoals zorg, kinderen en jeugd, politiek, cultuur, liefdadigheid, buurt, coöperatieve instellingen op het gebied van financiën en tuinbouw, en vakverenigingen op het gebied van groen, landbouw en civiele techniek. Dat deed ik zowel lokaal, regionaal als landelijk. Veelal leidde dat tot trekkersrollen. Echter het terrein van de Wmo was voor mij tamelijk onontgonnen. Ik ben geboren in 1943 en ben dus op een leeftijd dat een mens onherroepelijk te maken krijgt met de Wmo. Vandaar mijn interesse. Mijn maatschappelijke betrokkenheid zette mij aan om mijn interesse kenbaar te maken bij de gemeente. Na een selectieproces werd ik benoemd tot voorzitter.

Piet Moors
Mijn maatschappelijke betrokkenheid zet mij aan om ook op het omvangrijke terrein van de Wmo een trekkersrol te vervullen.
Piet Moors 1943 / woonachtig in Herkenbosch