Uit mezelf met elkaar Sluiten

Vergaderingen

Vergadering in september 2019

18.09.2019

De eerstvolgende vergadering van de Wmo-raad Roerdalen staat gepland op woensdag 18 september 2019 om 09.30 uur (tot 12.00 uur) in het gemeentehuis

Agendapunten

  1. Opening door voorzitter Piet Moors 
  2. Concept notulen en actie/besluitenlijst  dd 19 juni 2019 
  3. ..
  4. In/Uit gaande post/mails : Inkomend : 
    1. ..
    2. UITGAAND :
    3. ..

6. Wat verder nog ter tafel komt / rondvraag

7. Sluiting

Vergaderingen

Jaren: 2019, 2017, 2016