Uit mezelf met elkaar Sluiten

Vergaderingen

Vergadering in oktober 2019

09.10.2019

De eerstvolgende vergadering van de Wmo-raad Roerdalen staat gepland op woensdag 9 oktober 2019 om 09.30 uur (tot 12.00 uur) in het gemeentehuis

Agendapunten

 1. Opening door voorzitter Piet Moors 
 2. Wethouder Jan den Teuling komt ons bijpraten
 3. Concept notulen en actie/besluitenlijst  dd 11 sept 2019 
 4. Adviesraad Sociaal Domein
 5. In/Uit gaande post/mails : Inkomend : 
  1. Rapport Rekenkameronderzoek
  2. Uitnodiging Dementie dialoog 14 oktober
  3. Klankbordgroep Wmo-raden Midden-Limburg 10-10-2019 
  4. UITGAAND :
  5. Advies beleidskader en verordening Jeugdhulp

6. Wat verder nog ter tafel komt / rondvraag

7. Sluiting

Vergaderingen

Jaren: 2019, 2017, 2016