Uit mezelf met elkaar Sluiten

Vergaderingen

Vergadering in maart 2019

13.03.2019

De eerstvolgende vergadering van de Wmo-raad Roerdalen staat gepland op woensdag 13 maart 2019 om 09.30 uur (tot 12.00 uur) in het gemeentehuis

Agendapunten

 1. Opening door voorzitter Piet Moors
 2. Concept notulen en actie/besluitenlijst  dd 13 febr 2019
 3. ..
 4. In/Uit gaande post/mails : Inkomend : 
  1. ..
  2. .
  3. UITGAAND :
  4. ..

6. Wat verder nog ter tafel komt / rondvraag

7. Sluiting

Vergaderingen

Jaren: 2019, 2017, 2016