Uit mezelf met elkaar Sluiten

Vergaderingen

Vergadering in december 2018

19.12.2018

De eerstvolgende vergadering van de Wmo-raad Roerdalen staat gepland op woensdag 19 december 2018 om 09.30 uur (tot 12.00 uur) in het gemeentehuis

Agendapunten

 1. Opening door voorzitter Piet Moors
 2. Concept notulen en actie/besluitenlijst  dd 14-11-2018
 3. Presentatie Jo van H over positieve gezondheid, besloten gedeelte
 4. Evaluatie met wethouder Eugenie Cuijpers
 5. In/Uit gaande post/mails : Inkomend : 
  1. Brief B&W Tarief hulp bij huishouden
  2. UITGAAND :
  3. Brief advies armoedebeleid Roerdalen
  4. Brief advies zonnepanelen Roerdalen

6. Wat verder nog ter tafel komt / rondvraag

7. Sluiting

Vergaderingen

Jaren: 2018, 2017, 2016